TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
09 5 lượt 64 2 lượt 58 15 lượt
96 5 lượt 75 2 lượt 92 14 lượt
23 4 lượt 77 2 lượt 09 13 lượt
97 4 lượt 79 2 lượt 10 13 lượt
04 3 lượt 81 2 lượt 26 13 lượt
08 3 lượt 02 1 lượt 34 13 lượt
10 3 lượt 03 1 lượt 41 13 lượt
41 3 lượt 05 1 lượt 56 13 lượt
44 3 lượt 15 1 lượt 60 13 lượt
51 3 lượt 18 1 lượt 05 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
94 1 lượt 95 1 lượt 84 3 lượt
91 1 lượt 92 1 lượt 14 3 lượt
90 1 lượt 89 1 lượt 98 4 lượt
89 1 lượt 87 1 lượt 80 4 lượt
87 1 lượt 76 1 lượt 76 4 lượt
85 1 lượt 70 1 lượt 53 4 lượt
76 1 lượt 60 1 lượt 36 4 lượt
73 1 lượt 58 1 lượt 31 4 lượt
72 1 lượt 57 1 lượt 29 4 lượt
71 1 lượt 56 1 lượt 13 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
06, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 43, 46, 49, 50, 52, 57, 64, 66, 67, 69, 75, 79, 84, 86, 88, 95, 98, 99 00, 01, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 99

Advertisements
Tin tài trợ